هزینه ثبت نام

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام

 هزینه ثبت نام در کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور:

- هزینه ثبت نام در کنفرانس: 5.900.000 ريال

- دانشجویان برای ثبت نام در کنفرانس از تخفیف حق ثبت نام به میزان 15% برخوردار خواهند شد.

- شرکت در کنفرانس برای ارائه دهندگان مقاله رایگان خواهد بود.

- کلیه ارگانها، سازمانها، شرکتها و دانشگاه ها و مؤسساتی که همزمان بیش از 5 نفر معرفی نمایند از 10% تخفیف برخوردار خواهند شد.

هزینه شرکت در نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور:

- هزینه رزرو غرفه برای هر مترمربع 3.500.000 ريال می باشد.