سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی

صفحه اصلی > سمینارهای تخصصی و کارگاههای آموزشی

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور (ITCE 2018)، همانند کنفرانس سال گذشته خود، اقدام به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی خواهد نمود. شرکت در این کنفرانس ها برای علاقمندان رایگان بوده و برنامه آنها متعاقبا اعلام می گردد.

علاقمندان به برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی نیز می توانند فرم های مخصوص را در ادامه دانلود کرده و پس از تکمیل از طریق آدرس ایمیل itce@transfo.ir و یا شماره نمابر ۲۲۰۱۸۷۶۳ برای دبیرخانه ارسال نمایند.