مقالات دومین دوره کنفرانس

صفحه اصلی > مقالات دومین دوره کنفرانس

1- شبكه هاي هوشمند و انرژيهاي تجديدپذير - پروفسور حسن غفوری فرد

2-On-Site Drying and PD-Measurment of Transformers in the Field - Prof. H. Borsi

3- Degree of oil refining and its effect on insulating paper degradation - Prof. B. Pahalavanpour 

4- امکان سنجی تشخیص تغییر شکل شعاعی و مکان­یابی عیب تخلیه جزیی در سیم پیچ ترانسفورماتور به صورت برخط و همزمان با استفاده از امواج الکترومغناطیسی - پروفسور گئورگ قره پتیان

 

5- Increase Transformer Reliability: From Condition Assessment to On-site Repair - Prof. P. Werle

6- Dry-type Transformer Aging Factor in Various Loads and Environmental Conditions - Dr. M. Bagheri 

8- تحلیل خروج بدون برنامه ترانسفورماتورهای انتقال و اثرات آن بر بهره برداری شبکه سراسری برق - مهندس اکبر نوزاددامنه  

 

9- Leakage Inductance Behavior of Power Transformer Windings under Mechanical Faults - Eng. V. Tamjidi 

10- تحلیل مغناطیسی و محاسبه تلفات هسته در راکتور کنترل پذیر نوع ترانسفورماتور با مواد مغناطیسی مختلف - مهندس علی احمدپور

11- ارائه روشی به منظور تحلیل نتایج آنالیز گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور - مهندس علیرضا فروغی

 

12- Production of Furnace Transformers,Power Transformers for Grid,Steel and other Industries and Reactors - Eng. Stefan Rohrmueller 

13- CO + CO2 in a new transformer - Eng. Georg Daemisch 

14- نقش ترانسفورماتورهای کم تلفات AC و CC در حفظ محیط زیست - مهندس ایرج والیزاده

 

15- بررسی رفتار حرارتی بوشینگ های OIP و RIP با مطالعه چند شاخص الکتریکی نمونه - مهندس رضا حقیقیان 

16- ترانسفورماتورهاي توزيع با تلفات كاهش يافته - مهندس بهروز احمدزاده 

17- عملکرد بهینه حفاظت جریانی ترانسفورماتور قدرت واحدهای گازی آنسالدو نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد - مهندس حمید تقوی 

18 - بهبود مدل وابسته به فرکانس ترانسفورماتوربا هسته هوایی جهت مطالعات حالت گذرا - مهندس جعفر نصرتیان اهور

19- Modeling of Axial Forces on Radial Spacers of Transformer Disk Windings due to Inrush Current using 2-D Axisymmetric Finite Element Method - Eng. M. Aghashabani

20- معرفی، طراحی و کاربرد ترانسفورماتورهای یونیورسال هوشمند - مهندس سجاد باقری

21- تشخیص مکان یابی خطای حلقه به حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از حسگرهای شار هسته - مهندس محسن مصطفایی

22- Amorphous Metal Triangular Cores to Improve Distribution Transformer Design - Eng. A. Moradnoori 

23- Maintains of Distribution Transformers for Improving System Operation in Disast - Eng. V. Zarei 

24- ارائه یک روش ساختار یافته برای مدیریت جمعیت یک مجموعه از ترانسفورماتورهای قدرت - مهندس پژمان خزائی

 

25- ارزیابی شرایط پیری عایق ترانسفورماتوربراساس رابطه بین DP و فورفورال روغن - مهندس کاظم غفاری 

26- شبیه سازی جریان تحریک ترانسفورماتور با در نظر گرفتن هارمونیک ها با استفاده از تابع توصیفی - مهندس مهدی امیدزاده 

27- افزایش عملکرد بهینه کنتاکت های تپ چنجر ترانسفورماتورهای برق بواسطه طراحی با نانو ساختار - مهندس محمد جزینی 

28- آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور قدرت پست فشارقوی بوئین زهرا - مهندس محسن حسین خانلو